Přidat inzerci

Facebook

Navigace


České dráhy, a. s. jsou oficiálním dopravcem CVVZ

České dráhy, a. s. jsou oficiálním dopravcem akce Celostátní vzájemná výměna zkušeností konané ve dnech 16. – 18. listopadu 2007 v Třešti, bude návštěvníkům akce poskytnuto zlevněné…

  • Publikováno: 22. 10. 2007

Pro přiznání slevy platí podmínky zveřejněné v Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (TR 10), čl. 205 – 212 s tímto upřesněním:
– první den platnosti zpáteční jízdenky může být 15. listopadu 2007, 16. listopadu 2007, 17. listopadu 2007 nebo 18. listopadu 2007;
– odchylně od čl. 38 Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) jsou všechny zpáteční jízdenky se slevou VLAK+ platné vždy do 24:00 hodin dne 19. listopadu 2007;
– při cestě do Třeště (tam) se nárok na slevu neprokazuje při zakoupení ani kontrole jízdních dokladů, nárok na slevu VLAK+ se přizná na základě požadavku cestujícího;
– při cestě z Třeště (zpět) musí každý cestující k jízdence se slevou VLAK+ přiložit použitou vstupenku (kartičku) na akci. Pokud cestující ke zpáteční jízdence se slevou VLAK+ vstupenku (kartičku) nepředloží, nebude mu jízdenka se slevou VLAK+ uznána a cestující zaplatí za tuto cestu jízdné, na které prokáže nárok;
– cestu zpět může cestující nastoupit v železniční stanici Třešť nebo Třešť město bez ohledu na to, do které stanice byla jízdenka vystavena pro cestu TAM.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...