Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Navrhněte leteckou poštovní známku!

Poštovní známky jsou všude. Když dostaneme dopis od přítele, pohled od člena rodiny z prázdnin, vysvědčení ze školy nebo účet, poštovní známka zajišťuje, že zpráva je doručena a různé známky…

  • Publikováno: 18. 10. 2007

Národy celého světa vydávají každý rok nové známky, které vzdělávají a baví. Tato malá umělecká díla zachycují důležité občany a epizody, které profilovaly každý národ. Užívají se také k propagaci projektu, které jsou navrhovány ke zdokonalování národa. K těmto povinnostem mají být známky využívány. Jsou zde vidět přírodní krásy národa a kulturní ikony, které vždy mají něco společného s přicházejícím dopisem.
To nyní směřuje AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY k návrhu letecké známky. Zamyslete se nad bohatou historií létání v České republice. Kdo jsou lidé, kteří ji tvořili? Kde jsou místa, kde se tvořila historie? Které letadlo zachycuje ducha českého národa? Jaké události přiměly lidi, aby otočili své hlavy k nebi s pýchou a vzrušením? A co je to, co dělá létání tak zábavné a zajímavé?
Proto se sami rozhodnete, ať vaše umělecká vize vytvoří vaši vlastní osobní známku k oslavě leteckého zážitku…
Mladí výtvarníci mohou své návrhy poštovní známky posílat do konce února 2008 na adresu Aeroklubu ČR, kde porota, složená ze zástupců leteckých sportovních organizací ČR a Klubu leteckých novinářů vybere 3 nejlepší práce v každé ze tří věkových kategorií. Vítězové národního kola v jednotlivých kategoriích obdrží ceny a diplomy.
Vybrané práce budou pak zaslány do švýcarského Lausanne do kola světového, kde budou posuzovány mezinárodní porotou. Vítězové v každé věkové skupině obdrží zlaté, stříbrné a bronzové medaile společně s diplomy.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...