Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Sešli se noví členové Česko-německého fóra mládeže

Začátkem září se v Norimberku sešli noví členové Česko-německého fóra mládeže. Mluvčími Fóra se staly Alena Felcmanová (21), studentka oboru Mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově…

  • Publikováno: 26. 09. 2007

Jako jejich zástupci byly zvoleny Anna Kárníková (23), rovněž studentka Mezinárodních teritoriálních studií na Univerzitě Karlově v Praze a Martin Trapp (24), student matematiky na Univerzitě v Dortmundu. Koordinátorkami tohoto dvouletého funkčního období jsou Lenka A. Dušková (25), studentka práv Univerzity Karlovy (na Karlově Univerzitě) a Janina Trapp (25), absolventka oboru Ekonomie na Univerzitě ve Wittenu.

Mezi novými projekty se objeví mimo jiné následující: zmapování postoje mladých Čechů a Němců k Evropské unii po pěti letech otevřeného sousedství, analýza struktur pro politické vzdělávání v České republice a Německu a srovnání životní situace migrantů v obou zemích.

V posledním dvouletém funkčním období vydalo Fórum mládeže mj. studii o zájmu mladých lidí na společných dějinách, brožuru o výuce češtiny v Bavorsku a Sasku a organizovalo výstavu o životě mladých bezdomovců v obou zemích. Informační přednášky na více než 250 školách o možnostech uplatnění v sousední zemi a literární soutěž měly za úkol vzbudit zájem mládeže o Německo popřípadě Česko.

Členy Česko-německého fóra mládeže je 40 mladých Čechů a Němců, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Spojuje je zájem o sousední zemi a osobní zkušenosti získané mj. činností v mládežnických organizacích s mezinárodním zaměřením. Fórum mládeže bylo založeno v roce 2001 jako projekt Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra.

Záštitu nad Česko-německým fórem mládeže převzal na české straně Josef Zieleniec, poslanec Evropského parlamentu; německou záštitu převzala Petra Ernstberger, poslankyně Spolkového sněmu. Projekt Fóra mládeže je podporován Česko-německým fondem budoucnosti, ministerstvem školství ČR a německým spolkovým ministerstvem kultury.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...