Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Laureáti ceny ČRDM Přístav 2007 - Miroslav Švestka

Cena Přístav je ocenění pro zástupce samosprávy a státní správy na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. V letošním roce se udělovala již pošesté. Celkem se v…

  • Publikováno: 25. 06. 2007

V letošním roce byly uděleny čtyři ocenění. Na našich stránkách Vám postupně představíme všechny čtyři. Zde tedy přinášíme portrát druhého laureáta, starosty obce Červená voda, pana Miroslava Švestku.
Miroslav Švestka podporuje a aktivně se podílí na vytváření podmínek pro všechny aktivity v oblasti práce s mládeží. Dlouhá léta se sám nezištně angažuje v pořádání kulturních a společenských akcí pro děti a mládež. Obecní úřad pod jeho vedením příkladně podporuje organizace pracující s dětmi a mládeží v obci, finančně a organizačně podporuje jednorázové akce pro mládež.

Miroslav Švestka podporuje zajištění materiálních podmínek pro celoroční činnost a napomáhá přidělování dotací na činnost sdružení ze strany obce. Osobně pomáhá při pořádání prezentačních akcí, podporuje a prosazuje v zastupitelstvu zájmy mladých a je člověkem ochotným řešit rychle vzniklé problémy. V minulých třech letech se zasloužil o přístavbu a rekonstrukci budovy školy a tím o vytvoření samostatných prostor pro družinu a školní klub.
Navrhovatelé ocenění jsou Pionýrská skupina „Hraničář“ Červená Voda, středisko Junáka Letohrad (spolunavrhovatel) a Školní družina a školní klub při Základní škole Červená Voda (spolunavrhovatel)


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...