Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Máme novou Koncepci státní politiky vůči dětem a mládeži - co s ní uděláme?

Vláda schválila 4. června novou Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013. Na její přípravě se významně podílela Česká rada dětí a mládeže, ať již návrhem struktury…

  • Publikováno: 24. 06. 2007

Koncepce říká, že „cílem současné společnosti by mělo být vychovávat děti a mladé lidi tak, aby se stali individualitami, které charakterizují především svědomitost, poctivost, sebeovládání, duševní stabilita a odolnost, zvídavost, chuť do učení a touha poznávat nové, otevřenost pro druhé, snášenlivost, slušnost, schopnost vytvářet přátelské vztahy a pomáhat druhým. Mladí lidé by měli poznat sami sebe jako živé bytosti, pochopit hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví, aby poznávali zásadní životní hodnoty a postupně si k nim utvářeli postoje. K tomu by měla napomáhat i tato koncepce“.

Koncepce v úvodu cituje ze současných výzkumů o mládeži, které přinášejí poměrně varovná konstatování, jež jsou v rozporu s výše zmíněnými cíli.

Doporučujeme jejich přečtení, může to být inspirativní i pro to, co můžeme dělat v našich sdruženích, abychom tyto negativní trendy zkusili změnit.

Na tato neradostná konstatování reagují, více či méně úspěšně, návrhy opatření jednotlivých ministerstev v následujících oblastech:

1. Informace o mládeži a pro mládež
2. Mládež a Evropa
3. Mládež, volný čas a životní styl
4. Mládež, vzdělávání, výchova
5. Mládež, zaměstnanost a zaměstnatelnost
6. Ochrana práv dětí a mládeže
7. Participace mladé generace na společenském a politickém životě
8. Výzkumy o mládeži
9. Dobrovolnictví
10. Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti dětí a mládeže
11. Mládež z národnostních menšin, mladí migranti, běženci
12. Mládež a bydlení
13. Mládež a kultura
14. Mládež a média
15. Mládež a rodinná politika, podpora a ochrana rodiny
16. Mládež a zdraví
17. Mládež a životní prostředí
18. Mládež, sociálně patologické jevy a sociální prevence, sociální integrace
19. Neformální vzdělávání v oblasti dětí a mládeže

Úkoly vyplývající z Koncepce budou konkretizovány vždy pro dvouleté období do Plánu aktivit, který ve spolupráci s ostatními resorty zpracuje MŠMT na léta 2008 – 2009, 2010 – 2011 a 2012 – 2013. To, jaký bude plán aktivit na léta 2008 a 2009, budeme mít možnost ovlivnit na letošní 2. Národní konferenci o mládeži, která se uskuteční v Praze ve dnech 8. – 9. listopadu, bude Koncepci z větší části věnována a zúčastní se jí i zástupci jednotlivých ministerstev.

Komora mládeže minulý týden projednala první kroky k naplňování Koncepce – MŠMT pracuje na zavedení Ceny ministryně pro pracovníky s dětmi a mládeží na základě návrhu ČRDM; ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Radou vlády pro NNO se nyní společně s MŠMT pustíme do novelizace zákona o dobrovolnické službě.

Pokud již nyní máte k návrhům opatření Koncepce jakékoliv připomínky či náměty k jejich konkretizaci na příští dva roky, neváhejte kontaktovat ČRDM, rádi je s vámi projednáme a budeme prosazovat.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...