Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Laureáti ceny ČRDM Přístav 2007 - Mgr. Václav Průcha

Cena Přístav je ocenění pro zástupce samosprávy a státní správy na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. V letošním roce se udělovala již pošesté. Celkem se v…

  • Publikováno: 18. 06. 2007

V letošním roce byly uděleny čtyři ocenění. Na našich stránkách Vám postupně představíme všechny čtyři. Zde je tedy profil prvního z nich, Mgr. Václava Průchy, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Václav Průcha si brzy po svém nastoupení do funkce v roce 2001 našel cestu ke sdružením dětí a mládeže, se kterými průběžně a aktivně spolupracuje.
Od počátku se snažil vytvořit systematické nástroje pro usnadnění a vytváření lepších podmínek v činnosti dětských a mládežnických organizací. Poukazoval na nevyváženost podmínek mladých sportovců a volnočasových organizací a aktivně se vždy snažil o spravedlivé rozdělování prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje. Tato snaha gradovala v roce 2004, kdy se svými spolupracovníky vypracoval „Strategii podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji na období 2005 až 2008“. Tato strategie byla přijata a schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje jako závazný dokument v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Jedná se o průlomový čin a vznikl tak dokument, který nečekal na připravovanou legislativu, neměl předlohu v žádném jiném kraji a ani nevznikl „na objednávku“.

Neopomenutelný je způsob komunikace se sdruženími při tvorbě dokumentu, vytváření finální podoby a průběžné novelizace prováděcích dokumentů, kdy se snaží pružně reagovat na připomínky cílových skupin. Mezi další činy Václava Průchy patří navázání spolupráce dětských a mládežnických sdružení Jihočeského kraje a Horního Rakouska.

Václav Průcha působil dlouhá léta (1972 – 1992) jako vedoucí turisticko-tábornického oddílu Tuláci (TOM 6501). S oddílem se věnoval horolezectví a vysokohorské turistice, dnes je předsedou sekce vysokohorské turistiky Klubu českých turistů.
Navrhovately ocenění jsou RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, 1. Středisko ZÁLESÁK a organizace M-TES


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...