Přidat inzerci

Facebook

Navigace


145. výročí vzniku Sokola

V roce 2007 slaví Sokol již 145 let od svého založení. Za oficiální den jeho zrození je považován 16. únor 1862, ale toto datum nespadlo z čistého nebe. Předcházela mu řada událostí, které…

  • Publikováno: 12. 03. 2007

V rozhodujícím období na podzim 1861 se v pravou chvíli objevily dvě osobnosti dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Tyrš nvštěvoval na radu lékaře tělocvičný ústav Stephanyho a také jeho záliba v antickém umění měla vliv a přesvědčení, že je nutno pěstovat tělocvik systematicky. Když se dozvěděl o chystaném ustavení tělocvičného spolku, přeložil jeho stanovy do češtiny.
V té době již probíhalo získávání členů a prostředků pro nový spolek, který měl být „utrakvistický“.
Avšak jeden z vlivných sponzorů – ředitel Kreditanstaltu – slíbil darování částky 900 zlatých jen pod
podmínkou, že to bude spolek čistě německý. Proto přípravný výbor dohodu s Čechy zrušil.
V tom okamžiku vstupuje na scénu Tyrš a navrhuje založit tělocvičný spolek jen český. Připravené
stanovy předložil příteli dr. E. Grégrovi a díky jemu vešel ve styk s okruhem politiků kolem Národních
listů, především s vydavatelem dr. J. Grégrem, pak také s představitelem české radikálně demokratické
opozice knížetem Thurn-Taxisem a dalšími. Všichni byli ochotni být členy i podporovateli nového
českého tělocvičného spolku. Ustavující valná hromada se konala za přítomnosti 75 členů v budově české reálky v Praze v Panské ulici v neděli 16. února 1862 v 10 hodin dopoledne.
Tato ustavující schůze je považována za datum založení Sokola.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...