Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Kulaté stoly k návrhu nové Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže

dne 3. ledna 2007 projednala vláda České republiky Zprávu o splnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 a přijala…

  • Publikováno: 04. 02. 2007

března 2007.

Vzhledem k tomu, že zpracování Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže je plně v souladu s Bílou knihou o mládeži a s dokumentem Rady EU „Evropský pakt o mládeži“, přijatým Radou Evropské unie v roce 2006, a je jedním z nejzávažnějších dokumentů České republiky, který výrazně ovlivní úroveň činnosti v oblasti dětí a mládeže v příštích letech, dovolíme si Vás pozvat na setkání „u kulatého stolu“, které svolává odbor pro mládež MŠMT, aby byla zajištěna dostatečná informovanost veřejnosti a aby se mohli odborníci, kteří se zabývají problematikou dětí a mládeže ve volném čase, k stěžejním oblastem koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže vyjádřit.

„Kulaté stoly“ svoláváme pro zájemce z Čech v Praze, pro moravské zájemce v Brně. V Brně se „kulatý stůl“ uskuteční 7. února 2007 ve 13, 00 hod. ve Studiu dramatické výchovy a klub Labyrint, pobočka SVČ Lužánek, Švermova 19, Brno-Bohunice, v Praze se u „kulatého stolu“ sejdeme 14. února 2007 také ve 13, 00 hod. v Domě dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8.

Tato setkání budou vhodnou příležitostí ke stanovení stěžejních problémů dětského a mládežnického hnutí, k výměně zkušeností, ale i k hledání společných cest ke zlepšení současného stavu a k navržení účinných opatření, která budou zapracována do nové Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...