Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Jak to vypadá u sousedů za plotem?

Spolková republika Německo byla dlouhá léta za vysokou a téměř neprůchodnou zdí. Po roce 1989 se začaly přes hranice intenzivně rozvíjet kontakty mezi sdruženími dětí a mládeže, vycházející…

  • Publikováno: 04. 02. 2007

Motivací mnohdy byla radost z poznávání neznámého a překonávání myšlenkových hranic…

V dnešní době by se mohlo zdát, že spolupráci českých a německých sdružení nic nebrání a může se plně rozvíjet. Jenže to často vypadá, že namísto zdi přece jen zůstal nějaký plot a někdy chybí motivace nebo odvaha, podívat se, jak to za plotem vypadá. Je systém práce s mládeží rozdílný a jaká sdružení v Spolkové republice Německo působí?

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM vydává publikaci, která pracovníkům s mládeží umožní nahlédnout přes onen pomyslný plot a usnadnit tak první kroky při navazování spolupráce s německými organizacemi. Publikace nese název „Who is who“ (Struktura práce s mládeží v SRN), a skládá se ze tří částí. V první části se lze dozvědět informace o obecných principech systému práce s mládeží (kdo dělá co), druhá část je věnována adresáři celoněmeckých zastřešujících sdružení (kde mohu hledat partnery) a v třetí části je zveřejněn výběr osobních zkušeností pracovníků s mládeží při vzájemných hospitacích (co můžu zažít).

Vydání publikace umožnila mj. podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Česko-německého fondu budoucnosti.

Publikace je pro členská sdružení k dispozici v Kanceláři ČRDM k osobnímu odběru zdarma, počet kusů je omezen a závisí na předchozí domluvě. V případě zájmu kontaktujte Michaelu Přílepkovou (prilepkova=adam.cz).


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...