Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Filmařský Tábor Barrandov - Tábor Měsíčního údolí Miřetín

detail-300164-258055794212044-45589-n.jpg

Filmařský Tábor Barrandov, na kterém vyrostlo mnoho generací dětí československých a českých filmařů nabízí část kapacity veřejnosti, a to na zálesáckém a filmařském turnusu. A šmidra vydra! www.taborbarrandov.cz

HISTORIE:

Filmařský Tábor Barrandov – od padesátých let minulého století na něm prožilo nezapomenutelné chvíle mnoho generací československých a českých filmařů, jejich dětí a kamarádů. Vyrostli na něm potomci řady významných umělců, např. režisérů Václava Vorlíčka, Juraje Jakubiska, Karla Smyczka, Františka Vláčila, Juraje Herze, Evalda Schorma, Marie Poledňákové, Miloslava Šmídmajera či scénáristů Zdeňka Svěráka, Jaroslava Dietla a Vladimíra Körnera. Dnes již dospělý Honza Svěrák rád vzpomíná na své první dětské pusy s prázdninovou láskou Mariánkou, které se udály právě zde. V roce 1990 debutovala filmem „Pějme píseň dohola“ dnes slavná trojice tvůrců Jan Hřebejk, Ondřej Trojan a Petr Jarchovský. Natáčel se u nás v barrandovském táboře. V této „stupidní filmové komedii z prostředí socialistického pionýrského tábora“ (text distributora) si poprvé ve filmu zahrála i Aňa Geislerová.

MISE:

Každoročně se snažíme dětem zpříjemnit část prázdnin pobytem, který je plný zdravého pohybu, dovádění, her a legrace. V intenzivním vyváženém programu klademe důraz především na seznámení dětí se základy tábornických dovedností a se základy chování a pobytu v přírodě, na rozvoj pohybových a sportovních aktivit dětí, získání kompetence poskytnout první pomoc a prohloubení estetického a výtvarného cítění dětí. To vše probíhá v přátelské až kamarádské atmosféře souznění dětských a dospěláckých duší. Děti jsou podle věku rozděleny do 12 až 18 členných oddílů, které vedou zkušení oddíloví vedoucí. Místa nevyužitá dětmi filmařů a jejich kamarádů nabízíme ostatním zájemcům.

POPIS TÁBOŘIŠTĚ:

Tábor se nachází v údolí říčky Krounky, kterému se říká Kablaně, v krásné lesnaté krajině předhůří Žďárských vrchů. Krajina si tam dosud uchovala nenarušené životní prostředí. V objektu tábora jsou dvě dřevěné klubovny, splachovací toalety, zděná budova s prostornou jídelnou, umývárnami a sprchami s teplou vodou. Tábor splňuje všechny hygienické požadavky. Přímo v táboře je hřiště na vybíjenou, volejbal, nebo nohejbal, hřiště na fotbal a streetball, stoly na ping pong a možnost dalšího sportovního vyžití. Koupání je možné v říčce Krounce, která táborem protéká, či na koupališti, které je vzdáleno cca 30 min. Tábor je pod dozorem Krajské hygienické stanice v Pardubicích. Detailní popis tábořiště si můžete prohlédnout na prezentaci na Borovici: https://www.borovice.cz/taboriste-nabidka/tabor-barrandov-tabor-mesicniho-udoli-miretin/

PROGRAM:

Celotáborová etapová hra (na zálesáckém turnusu dokonce dvě – pohádková pro mladší děti a dobrodružná plná záhad pro ty starší), sportovní přebory, mezioddílové soutěže, bojovky, základy první pomoci, celodenní výlety do okolí, třídenní putování pro nejstarší děti, rukodělné činnosti, karneval, diskotéky, táborák, zpívání, oddílové ohníčky, přenocování v přírodě a plno zábavy a legrace.

ZAMĚŘENÍ TURNUSŮ:

I. herní turnus je velkou cestou za dobrodružstvím. Prostřednictvím her a putování různými příběhy se snaží naučit děti mezi sebou spolupracovat a vytvářet dlouhodobá přátelství. Jeho vrcholy jsou olympiáda a táborová pouť.

II. zálesácký turnus se více zaměřuje na poznávání přírody a seznamování se se Znalostmi lesní moudrosti a pohyb v přírodě. Je zakončen tradiční „zálesáckou maturitou“.

III. filmařský turnus připravuje navíc táborovou premiéru českého filmu spojenou s besedou s jeho tvůrci, branná dobrodružství s elitními vojáky Armády ČR a třídenní putování pro nejstarší pod vedením instruktora přežití.

Připraveno je i mnoho táborových soutěží o rozmanité ceny od Barrandov Studia, České průmyslové zdravotní pojišťovny, Bontonfilmu, Země pohádek, Filmexport Home Videa, Magic Boxu, Bohemia Motion Pictures, časopisu abc a dalších sponzorů.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Menší děti jsou ubytovány ve zrekonstruovaných čtyřlůžkových dřevěných chatkách a starší děti v nových stanech s podsadou pro dva. Děti spí ve vlastním spacím pytli, k dispozici mají prostěradlo a povlečený polštářek. V případě chladna je vybavujeme vlněnými dekami. Čerstvé jídlo z vlastní kuchyně je podáváno minimálně pětkrát denně (snídaně, přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, popř. v závislosti na programu “druhá večeře”). Ke všem jídlům a po celý den jsou dětem k dispozici nápoje.

CENA ZAHRNUJE:

Ubytování, provozní náklady, dopravu, stravu, pomůcky k programu, zdravotní zabezpečení, výchovný dozor a pojištění účastníků. Snížená cena 4.800,- Kč platí pro děti zaměstnanců Barrandov Studia a.s., nebo pro děti členů ZO KINOS Barrandov Studio a členy Duhy Miřetín a Duhy Barrandov.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr