Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ekocentrum Chaloupky Kněžice

chaloupky Kněžice

Pochlubit se mohou velkou ukázkovou přírodní zahradou, malou domácí farmou i velkou skutečnou (vyrábíme si vlastní mléčné výrobky, které spotřebovává naše kuchyně), okolní přírodou − zámeček stojí na polosamotě mezi lesy, pastvinami a lo...

Pochlubit se mohou velkou ukázkovou přírodní zahradou, malou domácí farmou i velkou skutečnou (vyrábíme si vlastní mléčné výrobky, které spotřebovává naše kuchyně), okolní přírodou − zámeček stojí na polosamotě mezi lesy, pastvinami a loukami. Chaloupky okouzlí i svým malebným interiérem historické budovy. Největším lákadlem jsou programy, v sezóně zaměřené na badatelství a přírodu nebo na lesní moudrost a pobyt v přírodě (vaříme na ohni, spíme pod širákem). V zimě je program zaměřen na historii všedního dne na vesnici, pečeme chleba, vyrábíme sýr. Když je sníh, běháme na běžkách. Týdenní programy jsou určeny především pro základní nebo i střední školy, nechybí ani akce pro učitele a veřejnost, středisko a areál o víkendech pronajímáme především dětským organizacím, cyklistům anebo svatebním hostům.

Škola o přírodě

Cena: 1 975 KčTermín: duben – září

Týden zaměřený na praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé Vás na Chaloupkách čeká v jarních a letních měsících. To nám tu kvetou louky, hnízdí ptáci, rodí se mláďata a venku je krásně. Budeme se dívat na les, rybník a louku nejen z pohledu ekologa a přírodovědce, ale i zemědělce a lesníka. Pojďte s námi lovit, poznávat, měřit a především pochopit zákony přírody. Nechejte se celý týden provázet oblastmi člověk a jeho svět, člověk a příroda i svět práce spolu s environmentální výchovou. Níže uvádíme operativní rozvrh témat klasického „letního“ týdne, témata se mohou libovolně přesouvat a podle Vašich představ i drobně měnit, garantujeme 27 hodin výuky minimálně.Seznamovací a zeměpisné pondělí

(příjezd do 12:00 hodin, výuka s přestávkami od 13:00 do 18:00 hodin)

Po seznámení se střediskem dostaneme mapu a busolu a vyrazíme poznávat nejbližší okolí Chaloupek. Pro starší je připraven orientační běh, práce s GPS přístrojem a ochutnávka celosvětového fenoménu zvaného geocaching. Seznámíme se s meteorologickou stanicí a rozdělíme si služby pro pozorování počasí. Vytvoříme skupiny, ve kterých budeme celý týden bádat a naučíme se pracovat jako výzkumný tým. Pro menší děti jsou připraveny seznamovací hry v přírodě. |Lesní a pracovní úterý

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00 hodin)

S lesem se seznámíme po stránce botanické, zoologické, ekologické i hospodářské. Vytáhneme metry, tabulky a kalkulačky, ale i klíče k určování dřevin a dozvíme se o lese, který pokrývá třetinu našeho území, co nejvíc. Pomůžeme při práci v lese, v zahradě, na farmě nebo při údržbě chráněných území a budeme se věnovat i aranžování z přírodnin. Ti menší nebudou počítat, ale budou si les užívat všemi smysly. |Středa na louce a u rybníka

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00 hodin)

Uprostřed týdne na nás čekají snad nejhodnotnější biotopy, kterými se můžeme v okolí pochlubit – mokřad s tůní, louka a pastvina. Dozvíme se, jak louky a pastviny vznikly, jak o ně pečovat a čím jsou pro nás tak cenné. Neopomeneme se podívat ani na pole a na pomocníka, který nám na těchto stanovištích pomáhá, na včelu medonosnou a na další hmyz na louce. Nahlédneme i do společenství plného vody, do potoka a rybníka. Tady se z nás stanou lovci a posléze hydrobiologové, takže holínky s sebou. Pokud nebude dětí příliš moc, pojedeme autobusem a vlakem do údolí Brtnice, kde kromě louky a mokřadu, lesa a řeky, nás bude čekat i zřícenina vodního hradu Rokštejna, velké skupiny pak čeká výlet do okolí Chaloupek. |Výzkumný čtvrtek

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00hodin, potom od 2 hodiny po večeři)

Celý den budou jednotlivé týmy samostatně zkoumat vybrané téma, kterému jsme se během týdne věnovali a připravovat se tak na závěrečnou páteční konferenci. Témata z botaniky, zoologie, ekologie, lesnictví, topografie nebo meteorologie budeme zpracovávat s pomocí lektorů a učitelů, bohaté chaloupecké knihovny i našich schopností. Menší děti pak budou méně zkoumat a více si hrát, čekají na Vás staročeské hry. Večer nás čeká táborák, hvězdy a za příznivého počasí budeme lákat hmyz na světlo. |Pátek – konferenční den

(výuka od 9:00 do12:00 hodin, pokoje je potřeba vyklidit do 9:00 hodin)

Konference ukončí celý týden. V rámci jednotlivých týmů předvedeme a předneseme, co jsme vyzkoumali, zjistili a naměřili. Pomocí obrázků, vzorků, grafů a prezentovaných výsledků se svými objevy seznámíme celou třídu. Postery, které nám k tomu budou pomáhat, si odvezeme do školy na další využití ve výuce. Menší děti čeká místo konference výstava.Historie všedního dne

Cena: 1 975 KčTermín: říjen – březen

Program je určen zejména pro brzké jarní, podzimní a zimní měsíce, kdy přírodu často nelze pozorovat jinak, než za oknem. Rostliny jsou odkvetlé a drobní živočichové ve stádiích vajíček a kukel. Listnaté stromy jsou holé, počasí nepřeje dlouhým vycházkám. Takže si zatopíme v kamnech a projdeme se historií běžného života na českém venkově. Budeme tak trochu balancovat mezi dějepisem, zeměpisem a přírodopisem, ale navíc budeme i tvořit a vyrábět. Před Vánocemi a Velikonocemi bude program mírně upraven, aby neopomněl tradice těchto svátků. Tady je operativní rozvrh témat klasického „zimního“ týdne, témata se mohou libovolně přesouvat a podle Vašich představ i drobně měnit, garantujeme 27 hodin výuky minimálně.Pondělí seznamovací a herní

(příjezd na 12:00 hodin, výuka s přestávkami od 13:00 do 19:30 hodin)

Po příjezdu na Chaloupky Vás provedeme naším zámečkem a pomocí her se společně seznámíme s okolím, s lektory i se spolužáky, nacvičíme divadelní představení motivované pověstmi a historií českých zemí. Po večeři už jede nahoru opona a vlastní festival historických dramat začíná. Pokud bude sníh, čekají nás nejrůznější sněžné a sněhové hrátky.Zemědělné úterý

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00 hodin)

Den zaměřený na rostlinnou a živočišnou výrobu bude ukázkou toho, jak se opravdu potraviny vyrábí. Projdeme si polní práce během roku, nastudujeme si něco málo o obilí i dalších rostlinách a upečeme si v peci chleba. Po obědě začneme na farmě a následně si v laboratoři vyrobíme máslo, sýr nebo tvaroh. A svačina? To bude praktické vyvrcholení celodenní práce, tedy chléb, máslo a sýr vlastní produkce.Středa zaměřená na bylinky a včelařství

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00 hodin)

Čaj s medem byl klasickou odměnou za namáhavý den už v raném středověku. Tato „řemesla“, tedy bylinkářství a včelařství ctí přírodu, její pestrost a sílu. Tenkrát nebylo čaje a kávy, nebylo syntetických léčiv, o lahodnost nápojů a jejich léčivé účinky se postaraly bylinky. A když bylinkový čaj, pak jedině s medem. Den bude tedy příjemně meditační, budeme si společně hrát na včelí úl, poznávat práci včelaře i báby bylinkářky. Jako odpolední alternativu nabízíme návštěvu historického městečka Brtnice, případně třebíčské památky UNESCO s průvodcem (tady ovšem nehradíme dopravu). Pokud bude sníh, čeká odvážlivce výprava na běžkách, ostatní pobytová znamení a pozorování ptáčků na krmítku (tam nám přilétají desítky druhů).Čtvrtek a materiál

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00 hodin, a potom od 19:00 do 21:00 hodin)

Dříve tu bylo jen dřevo, kámen a jíl, kůže a vlna. Lidé se brzy naučili využívat ohně a objevili kovy, sklo a bohužel i přirozeně téměř nezničitelnou plastickou hmotu. Půjdeme po stopách lidstva a zkusíme si s těmi základními druhy materiálu pohrát a pochopit je. Nalezneme společně kouzlo přírodního materiálu. Budeme příst a tkát, ale i kácet strom, zpracovávat dřevo (menší děti si vyrobí ruční papír) a jednotlivé druhy stromů podle dřeva poznávat. Večer budou k dispozici deskové hry a otevřená bude i čajovna na půdě Chaloupek.Výstavní pátek

(výuka od 9:00 do12:00 hodin, pokoje je potřeba vyklidit do 9:00 hodin)

Historii všedního dne převedeme do obrazové podoby a vyrobíme si takovou malou expozici. Poznatky, které jsme celý týden sbírali, nyní zpracujeme tak, abychom je mohli předat i našim spolužákům. A abychom na to všechno, co nás Chaloupky naučily, abychom všechno, co jsme za týden poznali, nezapomněli.Týden lesní moudrosti

Cena: 1 975 KčTermín: květen – červen

Program se odehrává většinou venku v přírodě, součástí týdne je i celodenní puťák s přespáním pod stanem (nebo pod širákem, podle počasí) ve volné přírodě. Programem bude provázet celotýdenní hra a celý pobyt bude zaměřen na turistické a tábornické dovednosti, lesní moudrost a pobyt v přírodě. Pro děti, které nenačichly skautingem, nejezdí na tábory a do přírody chodí jen na jednodenní výlety, to bude exkurze do činnosti, která má v ČR velikou tradici. Tady je operativní rozvrh témat nově koncipovaného „letního“ týdne, témata se mohou libovolně přesouvat a podle Vašich představ i drobně měnit, garantujeme 27 hodin výuky minimálně.Seznamovací pondělí

(příjezd do 12:00 hodin, výuka s přestávkami od 13:00 do 18:00 hodin)

Po obědě bude žákům představen program, středisko a jeho okolí i jednotliví lektoři. Bude zahájena celotýdenní hra. Čekají na nás především seznamovací hry v terénu, drobné bojovky a ochutnávky toho, co nás bude čekat následujících pět dní.Tábornické dovednosti a lesní moudrost

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00 hodin, hodina večer za tmy)

Budeme si muset sami uvařit oběd, naučíme vás vázat základní uzly, budeme poznávat bylinky a vařit čaj, hledat v přírodě co je jedlé, poznávat pobytová znamení. Určovat čas podle slunce, zpracovávat dřevo a rozdělávat oheň, naučíme se trochu z mystiky přírody, večer nás potom čekají hvězdy.Turistické dovednosti a orientace v terénu

(výuka s přestávkami od 9:00 do 16:00 hodin)

Čeká nás práce s mapou a buzolou, dokonce i přístrojem GPS, určování světových stran podle přírodních jevů, zaběhneme si opravdový orientační běh v okolí Chaloupek, naučíme se postavit stan a sbalit batoh, čeká nás didaktické divadlo, kde vás naučíme obléct se správně do přírody. Budeme chodit a běhat, mapovat, měřit a hledat.Puťák – vyrážíme

(výuka s přestávkami od 9:00 do 22:00 hodin)

Jednotlivé týmy vyrazí s plnou polní dobývat okolní lesy a louky, na výpravě si uvaříme, půjdeme podle mapy, zahrajeme si spoustu her, budeme poznávat rostliny i zvířata, prohlídneme si středověkou Brtnici. Večer rozbijeme tábor na břehu řeky, rozděláme oheň a usínat budeme s hvězdnou oblohou nad hlavou (nebo v dešti bušícím na tropiko stanu).Puťák – návrat do civilizace

(výuka od 9:00 do12:00 hodin)

Ráno po snídani vyrazíme zpět na Chaloupky, bude slavnostně ukončena celotýdenní hra a rozdány ceny, usušíme se a dáme sprchu a po obědě pojedeme zpět domů do civilizace.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...