Přidat inzerci

Facebook

Navigace


TOM BVÚ

TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži je jednou z nejstarších organizací svého druhu v ČR (působí nepřetržitě již 67 let). Za její existence jí prošlo několik tisíc zejména ostravských chlapců. Její činností původně byla předev...

TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži je jednou z nejstarších organizací svého druhu v ČR (působí nepřetržitě již 67 let). Za její existence jí prošlo několik tisíc zejména ostravských chlapců. Její činností původně byla především tábornická činnost, avšak v posledním desetiletí se tato doplnila a rozšířila nejrůznějšími alternativními aktivitami – výuka na PC, kurzy cizích jazyků, florbal, hokej, různé další kroužky (modelářský, fotografický, …) a aktivity jsou neustále, dle zájmu rozvíjeny.

Významnou činností je také pomoc členům při řešení krizových situací, k tomuto účelu jsme se stali zřizovatelem a provozovatelem „Centra pro volný čas a pomoc mládeži“.

Každoročně uspořádáme přes stovku akcí, kterých se zúčastní několik tisíc účastníků.

Mimo naší pravidelné a intenzívní činnosti pořádáme také akce, které v co nejširší míře zviditelňují a propagují ostravskou aglomeraci – jako příklad zde uvádíme:

 • Sraz oddílů zabývajících se tábořením a pobytem v přírodě, kterého se každoročně účastní cca 350 lidí z různých koutů republiky (letos proběhl již 63.ročník)
 • Jarní, letní a podzimní tábory.
 • Maratón her, rádcovské kurzy a kurzy pro začínající vedoucí
  • Vzdělávání pracovníků v oblasti volnočasových aktivit a celá řada dalších projektů v nově vybudovaném Vzdělávacím a tréninkovém centru za přispění prostředků EU
  • Festival amatérských zájmově uměleckých sdružení
  • Besedy s mládeží na podporu prevence kriminality ve spolupráci s Městskou       policií
  • Divadelní představení a besídky pro rodiče s dětmi apod.

Hlavní důraz při všech našich akcích je kladen na sociální dostupnost. Nikdy se nemůže stát, aby se někdo nemohl některé naší akce zúčastnit z důvodu nedostatku financí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...